Tuyển dụng

Hiển thị

09:55 - 19/02/2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - KINH DOANH...

Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng - kinh doanh (Không áp doanh số) Ưu tiên nữ

Xem thêm

14:33 - 27/10/2020

NHÂN VIÊN KINH DOANH - HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Tuyển dụng 02  Nhân Viên/Chuyên Viên kinh doanh. Ngành nghề: Chăm Sóc Khách Hàng,Tư Vấn Bán Hàng

Xem thêm