THIẾT BỊ HÀNG HẢI

THIẾT BỊ HÀNG HẢI

10:51 - 26/02/2020

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÂN ANH là đơn vị cung cấp chuyên nghiệp các trang thiết bị phụ tùng vật tư hàng hải uy tín tại khu vực phía Nam. 

Máy Chính Và Máy Đèn

YANMAR, PIELSTICK, HANSHIN, MAKITA, NIIGATA, AKASAKA, MITSUBISHI, MAIN B&W, SULZER, DAIHATSU, CUMMINS, ETC

 

Trục Cơ / Thanh Truyền / Trục Cam / Xylanh / Nắp Xylanh / Pistông / Đỉnh Pistông / Xéc Măng / Thân Pistông / Ắc Pistông / Van một chiều / Van An Toàn / Hộp Suppap / Bánh răng / Rotor / Đũa Đẩy / Xuppap Hút & Xả / Chén Xuppap / Ống Dẫn Hướng / Ống Cao Áp / Bơm Cao Áp / Bạc Trục / Bạc Biên/ Bạc Đỡ / Van Hiển Thị / Ống / Van Khởi Động / Kim Phun / Vòi Phun / Cò Mổ / Trục Cò Mổ / Bạc Đỡ Cò Mổ / Bộ Đôi Bơm Cao Áp / Nhiệt Kế / Vòng Làm Kín / Gioăng Làm Kín / Bạc Đạn / Gioăng Dầu / Và Các Loại Khác...

 

1

 

2

 

3

 

Yanmar

KL, KDL, KFL-(T,HT,UT), RL, RAL-(T,HT,ST), ML, MAL-(T,HTS), CHL, LA, LD, AL, AL-UT, HAL, GL-(UT,ST,HT), UAL-(UT.ST), ZL, Z-ST, N18, N165,N260,S185L, M200L,M220L, T240L, T260L, Z280L, N21, N330...

 

Pielstick

12CT, PC2-2, PC2-4, PC2-5, PC2-6, PC3, PC4, PA-6...

 

Daihatsu

PKT14(A), PKT(B.D)-16(A), PS-18(D),PS-20(D), PS-22(D), PS(HTC,B)26D(H), PS-30(D), DS-18(A), DS-20, DS(B,D,M)-22, DS(M)-26(A,F), DS(M)-28(S), DS(M)-32, DL-16, DL-19, DL-20, DL-22, DL-24, DL(B)-26, DL-28, DL-32,DK-20, DK-22, DK-24, DK-26, DK-28,PL-24, VS26, 8DV32...

 

Hanshin

LH24, LH26(G), LH28, LH31(G), LH34, LH34LA,LH41, LU24, LUS24G, LU28(A,R,G), LU32, LU35, LU38, LU40, LU46(A,SH), LU50, LU54, LUN28, LUD24, LUD26, LUD32, LUD35, LUS28, LUS38, LUS40, LUS(LF)58, EL30, EL32,EL35,EL40, EL44, ELS32, ELS35, ELS44, L26, L26B(G)SH, LF28RG, T6L46SH, Z750SH, LF50A...

 

Akasaka

AH25, K26SR, AH27, AH28, AH30, AH33,AH36, AH38, AH40, A31,A34,A37, A38, A41, A45, DH38SS, DH51SS, DM26R, DM-28, DM30, DM33, DM36, DM38(AK), DM46, DM47(K), DM51SS, K28FD, UET 45/75C, UET45/80D, 6U-50, UET52/90©D, UEC52/105(C,E)D45/115H, UEG37L(H)A, UEC45L(H)A, UEC52L(H)A, UEC62L(H)A...

 

Mitsubishi

UEC37/88H, UET 39/65C, UET 45/75C, UET45/80D, UET52/90D, UET52/105D...

 

Kobe-Mitsuishi

UET45/75C, UET45/80DS, UET45/80D, UEC52/90D, UEC52/105(C )D, UEC45/115H, UEC52-105(C )E, UEC52/125H, UEC37/88H, UEC37L(H)A, UEC45L(H)A,52L(H)A,62L(H)A, UEC37HIIB...

 

Makita

GNLH627, GSLH630, GSLH633, KSLH(HC)637, KSLH647, EHSC647...

 

B&W(Man)

RV/VV 16/18, 23LH/4E, 28LH/4E, GV23.5/33, L23/30(H), L28/32(H), L32/40, L27/38, S26MC, L/S35MC, L/S42MC, L/S50MC, L/S70MC, L/S80MC, L/S90MC, K45GF(CA), K55GF(CA), K80GF(CA), K90GF(CA), K62EF, K74EF, KZ70/102E, KZ86/160E...

 

Sulzer

RTA-52,58,63,68,72,76,84, RTA(C)-48,84,96, RTA(T)-48,58,84, RTA(U)-48,52,62,72, RND/M-68,76,90, RLA/B-56,66,76,90, AL25/30...

 

H.S.D

L26MC, L35MC, L50MC, L60MC, L70MC, L80MC, L90MC, S50MC, S60MC, S70MC, S80MC, S90MC...

 

Ssang-Young

L-K, L-L, L-MC, L-MCE, L-H, T-LHE, 23/30V, 23/30A, 23/30H,28/32V,28/32H,28/32A,6L26B(G)SH, 6LUN28A(B)...

 

Other Maker

CUMMINS, ITO, MATSUI, KUBOTA, WARTSILA, CATERPILLAR, VOLVO-PENDA,

Vật Tư

Dây buộc tàu

Ni-lông, Pô-li-ê-ti-len, Pô-li-pro-pi-len, Pô-li-ét-xte,...

 

Cáp thép

Dây cáp thép mạ điện và cáp thép cho Tời, Cần cẩu, Kéo tàu, Ràng buộc hàng hóa,...

 

Mỏ neo

Xích cho mỏ neo, Mỏ neo, Đầu nối mỏ neo và các phụ tùng khác cho mỏ neo

 

Loại khác

Đèo cho phao cứu hộ, Áo bảo vệ khi tiếp xúc với hóa chất, Sơn, Ống và Đầu nối, Hóa chất, Hệ thống máy lạnh, Cửa sổ, Cửa chính, Nắp đậy, Phao tròn, Đèn phao tròn chống cháy nổ, Pháo tín hiệu, Đèn chống cháy nổ các loại,...

 

1