HOT

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-80 GANG

Liên hệ

Model sản phẩm:GODO QBY3-80 gang
Nhà sản xuất:Bianfeng
Xuất xứ:Trung Quốc
Lưu lượng:569 lít/phút
Cột áp:8,4 bar
Size:3 inch
Motor:Khí nén

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÂN ANH
————————————————
Tư vấn hỗ trợ:   0984.785.687 / 0934.562.598

<Mua hàng
HOT

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 TEFLON

Liên hệ

Model sản phẩm:GODO QBY3-65 Teflon
Nhà sản xuất:Bianfeng
Xuất xứ:Trung Quốc
Lưu lượng:378,5 lít/phút
Cột áp:8,4 bar
Size:2,5 inch
Motor:Khí nén

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÂN ANH
————————————————
Tư vấn hỗ trợ:   0984.785.687 / 0934.562.598

<Mua hàng
HOT

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 NHỰA PP

Liên hệ

Model sản phẩm:GODO QBY3-65 nhựa PP
Nhà sản xuất:Bianfeng
Xuất xứ:Trung Quốc
Lưu lượng:378,5 lít/phút
Cột áp:8,4 bar
Size:2,5 inch
Motor:Khí nén

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÂN ANH
————————————————
Tư vấn hỗ trợ:   0984.785.687 / 0934.562.598

<Mua hàng
HOT

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-65 INOX

Liên hệ

Model sản phẩm:GODO QBY3-65 inox
Nhà sản xuất:Bianfeng
Xuất xứ:Trung Quốc
Lưu lượng:378,5 lít/phút
Cột áp:8,4 bar
Size:2,5 inch
Motor:Khí nén

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÂN ANH
————————————————
Tư vấn hỗ trợ:   0984.785.687 / 0934.562.598

<Mua hàng
HOT

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 INOX

Liên hệ

Model sản phẩm:GODO QBY3-50 inox
Nhà sản xuất:Bianfeng
Xuất xứ:Trung Quốc
Lưu lượng:378,5 lít/phút
Cột áp:8,4 bar
Size:2 inch
Motor:Khí nén

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÂN ANH
————————————————
Tư vấn hỗ trợ:   0984.785.687 / 0934.562.598

<Mua hàng
HOT

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 HỢP KIM NHÔM

Liên hệ

Model sản phẩm:GODO QBY3-50 hợp kim nhôm
·         Nhà sản xuất:Bianfeng
·         Xuất xứ:Trung Quốc
·         Lưu lượng:378,5 lít/phút
·         Cột áp:8,4 bar
·         Size:2 inch
·         Motor:Khí nén

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÂN ANH
————————————————
Tư vấn hỗ trợ:   0984.785.687 / 0934.562.598

<Mua hàng
HOT

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-50 GANG

Liên hệ

  Model sản phẩm:GODO QBY3-50 gang
·         Nhà sản xuất:Bianfeng
·         Xuất xứ:Trung Quốc
·         Lưu lượng:378,5 lít/phút
·         Cột áp:8,4 bar
·         Size:2 inch
·         Motor:Khí nén

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÂN ANH
————————————————
Tư vấn hỗ trợ:   0984.785.687 / 0934.562.598

<Mua hàng
HOT

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 TEFLON

Liên hệ

Model sản phẩm:GODO QBY3-40 TEFLON
·         Nhà sản xuất:Bianfeng
·         Xuất xứ:Trung Quốc
·         Lưu lượng:151 lít/phút
·         Cột áp:8,4 bar
·         Size:1,5inch
·         Motor:Khí nén

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÂN ANH
————————————————
Tư vấn hỗ trợ:   0984.785.687 / 0934.562.598

<Mua hàng
HOT

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 NHỰA PP

Liên hệ

·         Model sản phẩm:GODO QBY3-40 NHỰA PP
·         Nhà sản xuất:Bianfeng
·         Xuất xứ:Trung Quốc
·         Lưu lượng:151 lít/phút
·         Cột áp:8,4 bar
·         Size:1,5inch
·         Motor:Khí nén

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÂN ANH
————————————————
Tư vấn hỗ trợ:   0984.785.687 / 0934.562.598

<Mua hàng
HOT

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 INOX

Liên hệ

 Model sản phẩm:GODO QBY3-40 INOX
·         Nhà sản xuất:Bianfeng
·         Xuất xứ:Trung Quốc
·         Lưu lượng:151 lít/phút
·         Cột áp:8,4 bar
·         Size:1,5inch
·         Motor:Khí nén

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÂN ANH
————————————————
Tư vấn hỗ trợ:   0984.785.687 / 0934.562.598

<Mua hàng
HOT

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 HỢP KIM NHÔM

Liên hệ

Model sản phẩm:GODO QBY3-40 hợp kim nhôm
Nhà sản xuất:Bianfeng
Xuất xứ:Trung Quốc
Lưu lượng:151 lít/phút
Cột áp:8,4 bar
Size:1,5inch
Motor:Khí nén

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÂN ANH
————————————————
Tư vấn hỗ trợ:   0984.785.687 / 0934.562.598

<Mua hàng
HOT

Bơm Màng Khí Nén GODO QBY3-40 GANG

Liên hệ

Model sản phẩm:GODO QBY3-40 gang
Nhà sản xuất:BIANFENG
Xuất xứ:Thượng Hải
Lưu lượng:151 lít/phút
Cột áp:8,4 bar
Size:1,5inch
Motor:Khí nén

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TRÂN ANH
————————————————
Tư vấn hỗ trợ:   0984.785.687 / 0934.562.598

<Mua hàng