HOT

OVATION IC - CHẤT LÀM SẠCH KHỬ TRÙNG VÀ KHỬ MÙI ĐỒ DÙNG NHÀ...

Liên hệ

OVATION IC is a one-shot chlorinated powder sanitiser, formulated to clean, disinfect and deodorize
hard surfaces, kitchen wares as well as food manufacturing equipments.

http://trananhtech.com/ovation-ic.html

<Mua hàng
HOT

BIO - SOL - Hóa chất tẩy rửa dầu mỡ đa năng

Liên hệ

BIO SOL là một chất tẩy rửa đa năng, được pha trộn từ nhiều loại chất tẩy rửa có thể phân hủy sinh học. Được ứng dụng nhiều trong việc tẩy rửa dầu mỡ thực phẩm trong nhà bếp, các khu công nghiệp chế biến thực phẩm

http://trananhtech.com/thu-vien-video#lg=1&slide=0

<Mua hàng