DẦU NHỚT - NƯỚC LÀM MÁT ĐỘNG CƠ

Havoline® Xtended Life Anti-freeze Coolant Premix 50/50 pha sẵn

Liên hệ

• Havoline® Xtended Life Antifreeze/Coolant là chất làm mát động cơ đơn pha gốc ethylene glycol dựa trên công nghệ phụ gia ức chế cống ăn mòn aliphatic được cấp bằng sáng chế.

<Mua hàng
HOT

NƯỚC LÀM MÁT Delo ® ELC Antifreeze/Coolant Concentrate

Liên hệ

Chất làm mát động cơ, chống ăn mòn & chống sôi

Delo® ELC Antifreeze/Coolant là chất làm mát động cơ đơn pha gốc ethylene glycol dựa trên công nghệ phụ gia ức chế cống ăn mòn carboxylate được cấp bằng sáng chế, công thức đặc biệt cho các hệ thống làm mát chịu tải nặng yêu cầu phụ gia ni-trít.

<Mua hàng